Vali khám nghiệm hiện trường đa năng

Danh mục sản phẩm: Valy khám nghiệm.
Giá: Liên hệ
Vali bao gồm một bộ chuyên nghiệp có chứa tất cả các thiết bị mới nhất. Hướng dẫn đầy đủ về tất cả các khía cạnh của điều tra dấu vết tiềm ẩn được trang bị . Nó là một bộ tuyệt vời cho tất cả các ngành điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật .