Bộ đàm chuyên dụng

MOTOROLA GP-3188
Giá: Liên hệ
KENWOOD TK2307/TK 3307
Giá: Liên hệ
Kenwood NX-306
Giá: Liên hệ
MOTOROLA CP-1300
Giá: Liên hệ
Motorola XiR P6620i
Giá: Liên hệ
Motorola Xir P3688
Giá: Liên hệ
MOTOROLA GP338
Giá: Liên hệ
MOTOROLA XiR P6600
Giá: Liên hệ