Đèn hiện trường đa năng - ATV cung cấp thiết bị giao thông, an ninh hình sự chuyên nghiệp