Dụng cụ test nhanh ma túy qua nước bọt

Danh mục sản phẩm: Thiết bị hình sự.
Giá: Liên hệ

Hãng sản xuất: Đức

Đặc điểm:

 • Phát hiện tối đa 12 loại thuốc
 • Bộ thu nước bọt chuyển sang màu đỏ nếu đã thu thập đủ mẫu để thực hiện xét nghiệm
 • Không có thêm các thử nghiệm sai, do khối lượng mẫu không đủ
 • Một loại thuốc trên mỗi dải
 • Kết hợp cá nhân theo yêu cầu
 • Danh sách và tỷ lệ các chất (ng/ml) có thể được phát hiện đối với cho bộ test:

 • Thông số Tỷ lệ (ng/ml)
  AMP Amphetamine 50
  BAR Barbiturate 50
  BUP Buprenorphine 5
  BZD Benzodiazepine 10
  COC Cocaine 20
  COT Cotinine 50
  MDMA Ecstasy 50
  MET Methamphetamine 50
  MOR/OPI Morphine, Opiates 40
  MTD Methadone 30
  OXY Oxycodone 20
  PCP Phencyclidine 10
  PPX Propoxyphene 50

Chuyên mục

 • Công cụ hỗ trợ (9)
 • Thiết bị an ninh (37)
 • Thiết bị giao thông (65)
 • Thiết bị hình sự (25)
 • Thiết bị nghiệp vụ khác (7)
 • Thiết bị PCCC (26)
 • Thiết bị truyền hình (6)
 • This is widget area. Go to Appearance -> Widgets to add some widgets.