Phần mềm khôi phục mật khẩu

Danh mục sản phẩm: Thiết bị hình sự.
Giá:

Nhà phát triển: Passware

 

Là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn phục hồi cả mật khẩu đơn giản và phức tạp từ các loại tập tin khác nhau.
Nó cung cấp cho bạn một số phương pháp và cách tiếp cận mà bạn có thể sử dụng để tiếp cận các tệp Excel, Word, Internet Explorer, Access, Outlook, Lotus Notes, Firefox và nhiều loại tệp khác đồng thời khôi phục mật khẩu.

 

Ứng dụng hiển thị một giao diện nén giúp toàn bộ quá trình trở nên dễ dàng và trong nhiều trường hợp, bạn sẽ được trợ giúp dưới dạng trình hướng dẫn từng bước. Ví dụ, khi bạn muốn khôi phục lại một tập tin, ứng dụng cho phép bạn chọn tập tin từ ổ cứng của bạn, tải nó và sau đó yêu cầu bạn chọn một phương pháp phục hồi.

Chuyên mục

  • Công cụ hỗ trợ (9)
  • Thiết bị an ninh (37)
  • Thiết bị giao thông (65)
  • Thiết bị hình sự (25)
  • Thiết bị nghiệp vụ khác (7)
  • Thiết bị PCCC (26)
  • Thiết bị truyền hình (6)
  • This is widget area. Go to Appearance -> Widgets to add some widgets.