Phần mềm trích xuất và phân tích dữ liệu MAGNET AXIOM

Danh mục sản phẩm: Thiết bị hình sự.
Giá: Liên hệ

Hãng sản xuất: Mỹ

Phần mềm  Magnet Axiom là nền tảng giám định kỹ thuật số  giúp các điều tra viên trích xuất, khôi phục dữ liệu, thu thập, phân tích bằng chứng từ điện thoại di động, máy tính và Cloud.

Chuyên mục

  • Công cụ hỗ trợ (9)
  • Thiết bị an ninh (37)
  • Thiết bị giao thông (65)
  • Thiết bị hình sự (25)
  • Thiết bị nghiệp vụ khác (7)
  • Thiết bị PCCC (26)
  • Thiết bị truyền hình (6)
  • This is widget area. Go to Appearance -> Widgets to add some widgets.