vali khám nghiệm hiện trường cháy nổ

Danh mục sản phẩm: Valy khám nghiệm.
Giá: Liên hệ
  • Ứng dụng:
Thu thập, cấp quyền truy cập vào bằng chứng tại hiện trường cháy nổ hoặc hiện trường phạm tội khác và lưu trữ bằng chứng vận chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích.
  • Thông tin kĩ thuật
Vali chứa bộ công cụ cần thiết đầy đủ nhất cho việc thu thập, cấp quyền truy cập bằng chứng tại hiện trường cháy nổ hoặc hiện trường phạm tội khác, bao gồm cả dụng cụ xuyên tường để thu thập mẫu từ xa. Bê tông, thạch cao hoặc gỗ có thể được khoan để đưa vào ống thu thập mẫu chất lỏng. Các dụng cụ đa dạng trong vali có thể loại bỏ bất kì vật liệu xây dựng có chứa chất lỏng hấp thụ đáng ngờ nào hay chất tan. Các dụng cụ cần thiết cho việc loại bỏ mục gắn lên đối tượng có thể dễ dàng thực hiện với nhiều lựa chọn trong vali. Dụng cụ thích hợp cho việc cào, tát, nâng và đảm bảo bằng chứng vật chất không bị nhiễm bẩn là mục đích chính của bộ này. Các dụng cụ được sử dụng đều là vật liệu không thấm nước và cần được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.  

Chuyên mục

  • Công cụ hỗ trợ (9)
  • Thiết bị an ninh (37)
  • Thiết bị giao thông (65)
  • Thiết bị hình sự (25)
  • Thiết bị nghiệp vụ khác (7)
  • Thiết bị PCCC (26)
  • Thiết bị truyền hình (6)
  • This is widget area. Go to Appearance -> Widgets to add some widgets.