BMW 1250cc - ATV cung cấp thiết bị giao thông, an ninh hình sự chuyên nghiệp